Welcome to ALMIRA TRAVEL Agency

RAN I BOOKIN G • TURSK A • LJET O 2017 – ANTALIJA, LARA

turska

PORTO BELLO HOTEL RESORT & BEACH (5 STAR), ALL INCLUSIVE ANTALYA
STANDARD ROOM ROH Rani booking 25% za rezervacije napravljene do 14.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
967 1.020 1.020 1.020 1.020 1.056 1.083 1.109 1.109 1.109 1.117 1.124 1.132 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144
10
1.299 1.351 1.351 1.367 1.374 1.393 1.393 1.393 1.393
11
1.357 1.446 1.476 1.511 1.518
12
1.604 1.627 1.653 1.653
13
1.568 1.610 1.673 1.699 1.729 1.741 1.763 1.770 1.778 1.778 1.778
15
1.712 1.764 1.764 1.764 1.832 1.895 1.921 1.951 1.963 1.970 1.986 1.993 2.000 2.012 2.012 2.012 2.012 2.012
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.132 1.124 1.109 1.109 1.109 1.109 1.109 1.083 1.056
10
1.393 1.393 1.393 1.393 1.386 1.374 1.351 1.351 1.351 1.351 1.299
11
1.518 1.518 1.518 1.488
12
1.653 1.653 1.639 1.604 1.604
13
1.778 1.778 1.778 1.778 1.770 1.748 1.741 1.725 1.699
15
2.012 2.012 2.012 2.012 2.012 2.000 1.993 1.977 1.970 1.963 1.948 1.948 1.921 1.895

Dijete do 13 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

WOW KREMLIN PALACE (5 STAR), MAXIMUM ALL INCLUSIVE LARA
STANDART ROOM Rani booking 30% za rezervacije napravljene do 15.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
950 1.056 1.056 1.056 1.114 1.139 1.185 1.252 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293
10
1.435 1.543 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589
11
1.494 1.626 1.734 1.734 1.734
12
1.849 1.895 1.895 1.895
13
1.665 1.753 1.886 1.932 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040
15
1.731 1.836 1.836 1.895 2.029 2.162 2.203 2.270 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.265 1.222 1.199 1.199 1.199 1.188 1.150 1.139
10
1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.561 1.490 1.467 1.467 1.455 1.400
11
1.734 1.734 1.734 1.669
12
1.895 1.895 1.866 1.768 1.733
13
2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 1.970 1.946 1.876 1.827
15
2.316 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316 2.288 2.245 2.217 2.189 2.123 2.117 2.074 2.056

Dvoje djece do 14 gratis gratis smještaj uz dvoje odraslih.

WOW TOPKAPI PALACE (5 STAR), MAXIMUM ALL INCLUSIVE LARA
STANDART ROOM Rani booking 30% za rezervacije napravljene do 15.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
967 1.072 1.072 1.072 1.136 1.161 1.202 1.269 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315
10
1.459 1.567 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613
11
1.517 1.655 1.763 1.763 1.763
12
1.881 1.922 1.922 1.922
13
1.701 1.784 1.922 1.963 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.071
15
1.770 1.875 1.875 1.934 2.068 2.200 2.242 2.308 2.355 2.355 2.355 2.355 2.355 2.355 2.355 2.355 2.355 2.355
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 1.287 1.244 1.216 1.216 1.216 1.209 1.167 1.161
10
1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 1.585 1.514 1.491 1.491 1.480 1.424
11
1.763 1.763 1.763 1.692
12
1.922 1.922 1.894 1.800 1.765
13
2.071 2.071 2.071 2.071 2.071 2.005 1.977 1.907 1.858
15
2.355 2.355 2.355 2.355 2.355 2.355 2.326 2.284 2.256 2.227 2.162 2.155 2.113 2.095

Dvoje djece do 14 gratis gratis smještaj uz dvoje odraslih.

TRENDY LARA (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE LARA
LAND VIEW STANDARD Rani booking 35% za rezervacije napravljene do 31.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.071 1.131 1.158 1.158 1.217 1.240 1.240 1.240 1.240 1.240 1.250 1.265 1.281 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301
10
1.516 1.516 1.516 1.547 1.562 1.598 1.598 1.598 1.598
11
1.634 1.657 1.667 1.728 1.744
12
1.807 1.853 1.904 1.904
13
1.843 1.925 1.948 1.948 1.953 1.973 2.020 2.035 2.050 2.050 2.050
15
1.932 2.019 2.045 2.100 2.181 2.204 2.204 2.214 2.230 2.250 2.276 2.296 2.312 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.291 1.275 1.255 1.240 1.240 1.240 1.240
10
1.598 1.598 1.598 1.598 1.598 1.598 1.572 1.552 1.516 1.516 1.516
11
1.744 1.744 1.744 1.738
12
1.904 1.904 1.904 1.858 1.807
13
2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.045 2.025 1.963 1.948
15
2.332 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332 2.332 2.322 2.301 2.286 2.240 2.225 2.204 2.204

 

Prvo dijete do 13 godina i drugo do 8 gratis gratis smještaj uz dvoje odraslih.

CONCORDE DE LUXE RESORT&SPA (5 STAR), DELUXE ALL INCLUSIVE LARA
LAND VIEW STANDART Rani booking 45% za rezervacije napravljene do 31.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.081 1.081 1.114 1.154 1.154 1.160 1.168 1.183 1.184 1.184 1.184 1.184 1.184 1.199 1.223 1.251 1.275 1.275
10
1.422 1.445 1.451 1.451 1.451 1.490 1.513 1.566 1.566
11
1.540 1.564 1.580 1.594 1.685
12
1.717 1.723 1.785 1.867
13
1.804 1.805 1.828 1.836 1.857 1.857 1.866 1.895 1.957 1.986 2.010
15
1.886 1.920 1.993 2.038 2.052 2.075 2.083 2.092 2.099 2.099 2.113 2.137 2.161 2.199 2.228 2.252 2.281 2.281
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.261 1.237 1.199 1.184 1.184 1.184 1.184 1.162 1.154
10
1.566 1.566 1.566 1.566 1.552 1.528 1.461 1.451 1.451 1.451 1.421
11
1.709 1.709 1.709 1.632
12
1.867 1.867 1.824 1.738 1.723
13
2.010 2.010 2.010 2.010 1.995 1.933 1.904 1.857 1.834
15
2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.266 2.242 2.199 2.175 2.151 2.099 2.099 2.076 2.068

Prvo dijete do 10 i drugo do 3 godine gratis smještaj uz dvoje odraslih.

ROYAL WINGS HOTEL (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE LARA
SUPR STD LAND VIEW Rani booking 40% za rezervacije napravljene do 15.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.322 1.375 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.458 1.493 1.551 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568
10
1.762 1.780 1.820 1.912 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935
11
1.918 1.918 2.028 2.103 2.103
12
2.136 2.269 2.291 2.291
13
2.235 2.235 2.235 2.257 2.350 2.385 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460
15
2.362 2.475 2.541 2.541 2.541 2.564 2.599 2.656 2.691 2.731 2.789 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.533 1.493 1.458 1.441 1.441 1.441 1.441
10
1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.860 1.820 1.762 1.762 1.762
11
2.103 2.103 2.103 2.068
12
2.291 2.291 2.291 2.176 2.084
13
2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.425 2.385 2.257 2.235
15
2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.806 2.766 2.731 2.691 2.599 2.564 2.541 2.541

Dijete do 10 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

BARUT LARA RESORT&SPA (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE LARA
LAND VIEW STANDART Rani booking 30% za rezervacije napravljene do 16.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.342 1.384 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.499 1.510 1.528 1.530 1.542 1.552 1.563
10
1.848 1.848 1.848 1.851 1.861 1.889 1.903 1.925 1.931
11
2.021 2.021 2.021 2.057 2.099
12
2.209 2.227 2.272 2.308
13
2.387 2.387 2.387 2.387 2.387 2.390 2.418 2.429 2.470 2.482 2.498
15
2.456 2.606 2.719 2.719 2.719 2.719 2.719 2.719 2.721 2.732 2.749 2.760 2.782 2.809 2.823 2.830 2.845 2.851
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.563 1.563 1.563 1.563 1.563 1.563 1.563 1.563 1.563 1.563 1.552 1.545 1.539 1.530 1.530 1.530 1.520
10
1.931 1.931 1.931 1.931 1.931 1.931 1.918 1.907 1.897 1.897 1.887
11
2.120 2.120 2.120 2.109
12
2.314 2.314 2.314 2.290 2.268
13
2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.492 2.485 2.452 2.449
15
2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.845 2.833 2.827 2.805 2.799 2.796 2.780

Dijete do 13 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

ROYAL HOLIDAY PALACE (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE LARA
SUPR STD LAND VIEW Rani booking 35% za rezervacije napravljene do 15.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.391 1.447 1.519 1.519 1.675 1.675 1.675 1.675 1.697 1.741 1.813 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835
10
2.063 2.086 2.135 2.251 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278
11
2.253 2.253 2.391 2.484 2.484
12
2.518 2.684 2.711 2.711
13
2.480 2.636 2.636 2.663 2.779 2.824 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917
15
2.503 2.626 2.697 2.854 3.010 3.037 3.081 3.153 3.197 3.246 3.318 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 1.791 1.741 1.697 1.675 1.675 1.675 1.675
10
2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.184 2.135 2.063 2.063 2.063
11
2.484 2.484 2.484 2.440
12
2.711 2.711 2.711 2.568 2.452
13
2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.873 2.824 2.663 2.636
15
3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.291 3.246 3.197 3.081 3.037 3.010 3.010

 

Dijete do 10 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

TITANIC BEACH LARA (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE LARA
LAND VIEW STANDART Rani booking 20% za rezervacije napravljene do 31.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.420 1.420 1.540 1.540 1.540 1.540 1.553 1.581 1.596 1.609 1.609 1.609 1.609 1.669 1.708 1.748 1.748 1.748
10
1.917 1.965 1.980 1.993 1.993 2.092 2.132 2.172 2.172
11
2.088 2.129 2.185 2.244 2.389
12
2.359 2.387 2.526 2.611
13
2.467 2.467 2.502 2.523 2.566 2.579 2.638 2.678 2.783 2.823 2.823
15
2.571 2.691 2.810 2.810 2.818 2.866 2.887 2.915 2.930 2.943 3.002 3.042 3.082 3.147 3.187 3.226 3.226 3.226
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.708 1.669 1.609 1.609 1.609 1.609 1.588 1.540 1.540
10
2.172 2.172 2.172 2.172 2.132 2.092 1.993 1.993 1.993 1.972 1.909
11
2.389 2.389 2.389 2.244
12
2.611 2.611 2.526 2.387 2.366
13
2.823 2.823 2.823 2.823 2.783 2.678 2.638 2.579 2.510
15
3.226 3.226 3.226 3.226 3.226 3.187 3.147 3.082 3.042 3.002 2.943 2.922 2.874 2.859

Prvo dijete do 12 i drugo do 7 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

DELPHIN DIVA (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE LARA
LAND VIEW STANDART Rani booking 35% za rezervacije napravljene do 31.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.437 1.496 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570 1.600 1.637 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667
10
1.931 1.931 1.961 2.028 2.058 2.058 2.058 2.058 2.058
11
2.104 2.104 2.176 2.243 2.243
12
2.316 2.414 2.444 2.444
13
2.459 2.459 2.459 2.459 2.532 2.562 2.629 2.629 2.629 2.629 2.629
15
2.598 2.731 2.805 2.805 2.805 2.805 2.835 2.877 2.902 2.932 2.975 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.637 1.612 1.582 1.570 1.570 1.570 1.570
10
2.058 2.058 2.058 2.058 2.058 2.058 2.003 1.973 1.931 1.931 1.931
11
2.243 2.243 2.243 2.218
12
2.444 2.444 2.444 2.359 2.291
13
2.629 2.629 2.629 2.629 2.629 2.604 2.574 2.477 2.459
15
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.975 2.945 2.920 2.847 2.822 2.805 2.805

Dijete do 10 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

DELPHIN PALACE LARA (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE LARA
LAND VIEW STANDART Rani booking 35% za rezervacije napravljene do 31.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.447 1.501 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.605 1.648 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677
10
1.945 1.945 1.969 2.042 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072
11
2.117 2.117 2.189 2.256 2.256
12
2.329 2.431 2.456 2.456
13
2.476 2.476 2.476 2.476 2.548 2.573 2.646 2.646 2.646 2.646 2.646
15
2.613 2.746 2.825 2.825 2.825 2.825 2.850 2.893 2.923 2.948 2.990 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.677 1.648 1.623 1.593 1.580 1.580 1.580 1.580
10
2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.072 2.012 1.987 1.945 1.945 1.945
11
2.256 2.256 2.256 2.231
12
2.456 2.456 2.456 2.371 2.304
13
2.646 2.646 2.646 2.646 2.646 2.616 2.591 2.489 2.476
15
3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020 2.990 2.965 2.935 2.868 2.838 2.825 2.825

Dijete do 10 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

DELPHIN BE GRAND RESORT (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE LARA
STANDART BE TRENDY LAND VIEW Rani booking 35% za rezervacije napravljene do 31.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8 1.792
1.642 1.690 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.840 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872
10
2.171 2.171 2.204 2.289 2.321 2.321 2.321 2.321 2.321
11 2.370 2.370 2.455 2.536 2.536
12 2.615 2.733 2.765 2.765
13 2.899
2.782 2.782 2.782 2.782 2.862 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980
15 3.329
2.997 3.114 3.179 3.179 3.179 3.179 3.211 3.264 3.296 3.377 3.409 3.409 3.409 3.409 3.409 3.409 3.409
DANA ‘18.08
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8 1.872
1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.840 1.808 1.775 1.754 1.754 1.754 1.754
10
2.321 2.321 2.321 2.321 2.321 2.321 2.257 2.225 2.171 2.171 2.171
11 2.536 2.536 2.536 2.504
12 2.765 2.765 2.765 2.664 2.583
13 2.916
2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.948 2.798 2.782
15 3.313
3.409 3.409 3.409 3.409 3.409 3.409 3.409 3.377 3.345 3.227 3.195 3.179 3.179

 

Dijete do 7 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

DELPHIN IMPERIAL (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE LARA
SUPERIOR ROOM LAND VIEW Rani booking 35% za rezervacije napravljene do 31.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.657 1.710 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775 1.775 1.807 1.855 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892
10
2.194 2.194 2.226 2.312 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344
11
2.396 2.396 2.482 2.562 2.562
12
2.645 2.758 2.790 2.790
13
2.810 2.810 2.810 2.810 2.896 2.928 3.009 3.009 3.009 3.009 3.009
15
3.032 3.150 3.215 3.215 3.215 3.215 3.247 3.300 3.332 3.364 3.413 3.445 3.445 3.445 3.445 3.445 3.445 3.445
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 1.892 1.855 1.823 1.791 1.775 1.775 1.775 1.775
10
2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.344 2.280 2.247 2.194 2.194 2.194
11
2.562 2.562 2.562 2.530
12
2.790 2.790 2.790 2.694 2.608
13
3.009 3.009 3.009 3.009 3.009 2.976 2.944 2.831 2.810
15
3.445 3.445 3.445 3.445 3.445 3.445 3.445 3.413 3.381 3.348 3.263 3.231 3.215 3.215

Dijete do 7 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

ROYAL SEGINUS HOTEL (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE LARA
SUPR STD LAND VIEW Rani booking 40% za rezervacije napravljene do 15.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.200 1.244 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 1.326 1.366 1.418 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441
10
1.595 1.612 1.652 1.745 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762
11
1.728 1.728 1.843 1.918 1.918
12
1.934 2.061 2.084 2.084
13
2.010 2.010 2.010 2.027 2.125 2.160 2.235 2.235 2.235 2.235 2.235
15
2.114 2.217 2.282 2.282 2.282 2.299 2.339 2.392 2.432 2.466 2.524 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.401 1.366 1.326 1.308 1.308 1.308 1.308
10
1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.687 1.652 1.595 1.595 1.595
11
1.918 1.918 1.918 1.878
12
2.084 2.084 2.084 1.969 1.877
13
2.235 2.235 2.235 2.235 2.235 2.200 2.160 2.027 2.010
15
2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.506 2.466 2.432 2.339 2.299 2.282 2.282

Dijete do 10 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

MARDAN PALACE (DELUXE CLASS), LUXERY ALL INCLUSIVE LARA
PREMIUM ROOMS ROH Rani booking 25% za rezervacije napravljene do 31.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
1.888 2.147 2.147 2.147 2.188 2.301 2.301 2.301 2.301 2.301 2.301 2.301 2.301 2.341 2.387 2.432 2.455 2.455
10
2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.956 3.001 3.069 3.069
11
3.036 3.144 3.144 3.190 3.343
12
3.434 3.434 3.565 3.678
13
3.446 3.600 3.713 3.713 3.713 3.713 3.754 3.799 3.907 3.953 3.975
15
3.700 3.955 3.955 4.000 4.154 4.262 4.262 4.262 4.262 4.262 4.307 4.353 4.398 4.461 4.506 4.552 4.574 4.574
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
2.455 2.455 2.455 2.455 2.455 2.455 2.455 2.455 2.455 2.409 2.341 2.301 2.301 2.301 2.256 2.147 2.147
10
3.069 3.069 3.069 3.069 3.069 3.024 2.915 2.870 2.870 2.825 2.671
11
3.366 3.366 3.366 3.258
12
3.678 3.678 3.633 3.479 3.388
13
3.975 3.975 3.975 3.975 3.975 3.867 3.822 3.713 3.560
15
4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.574 4.529 4.461 4.416 4.375 4.262 4.222 4.108 4.068

Hotel ne prihvata djecu u PREMIUM sobe.

SIAM ELEGANCE HOTELS & SPA (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE BELEK
STANDARD ROOM Rani booking 30% za rezervacije napravljene do 31.05.2017
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8
957 993 1.017 1.017 1.072 1.072 1.072 1.090 1.101 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.136 1.153
10
1.305 1.334 1.344 1.354 1.354 1.354 1.354 1.397 1.410
11
1.419 1.437 1.476 1.476 1.500
12
1.587 1.607 1.607 1.663
13
1.607 1.662 1.680 1.690 1.719 1.729 1.729 1.729 1.753 1.766 1.809
15
1.674 1.735 1.759 1.815 1.875 1.903 1.914 1.927 1.942 1.952 1.952 1.952 1.952 1.977 1.990 2.007 2.032 2.050
DANA
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8
1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.142 1.129 1.111 1.111 1.111 1.040 1.017
10
1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.385 1.372 1.354 1.354 1.260
11
1.556 1.556 1.556 1.531
12
1.699 1.699 1.699 1.638 1.607
13
1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 1.802 1.784 1.729 1.658
15
2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.038 2.025 2.007 1.965 1.952 1.881 1.853

Dvoje djece do 13 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

*Cijene su izražene u konvertibilnim markama

*U cijene su već uključeni navedeni popusti

*Cijena aerodromske takse nije uključena u cijene i iznosi 160 KM po osobi. *Cijena avio karte za djecu koja ne plaćaju smještaj iznosi 400 KM.

*U cijene je uključeno i putničko-zdravstveno osiguranje (Doplata za osobe starije od 60 godina i infante 10 KM).

*Naćin plaćanja za RANI BOOKING: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 50% od iznosa aranžmana, a ostatak 15 dana prije putovanja.

Napomena: Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana.