Welcome to ALMIRA TRAVEL Agency

RAN I BOOKIN G • TURSK A • LJET O 2017

turska

THE SENSE DELUXE (5 STAR), ALL INCLUSIVE                     SIDE
LAND VIEW STANDARD       Rani booking 35% za rezervacije napravljene do 31.05.2017          
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8                                    
1.073 1.086 1.086 1.126 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 1.185 1.193 1.206 1.219 1.219
10                  
1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.459 1.467 1.493 1.493
11          
1.569 1.569 1.569 1.576 1.617
12        
1.710 1.710 1.743 1.777
13                      
1.788 1.840 1.840 1.840 1.840 1.840 1.847 1.860 1.888 1.901 1.914
15                                    
1.889 1.902 1.942 2.029 2.081 2.081 2.081 2.081 2.081 2.081 2.088 2.101 2.114 2.129 2.142 2.155 2.168 2.168
DANA                                    
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8                                  
1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.213 1.199 1.191 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178
10                      
1.493 1.493 1.493 1.493 1.473 1.460 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439
11        
1.630 1.630 1.624 1.583
12          
1.777 1.777 1.744 1.710 1.710
13                  
1.914 1.914 1.914 1.908 1.895 1.867 1.854 1.840 1.840
15                            
2.168 2.168 2.168 2.168 2.162 2.149 2.135 2.121 2.108 2.094 2.081 2.081 2.081 2.081

Dijete do 13 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

SUENO BEACH SIDE (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE                   SIDE
STANDARD ROOM ROH       Rani booking 20% za rezervacije napravljene do 31.05.2017          
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8                                    
1.160 1.237 1.360 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.433 1.492 1.532 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552
10                  
1.728 1.728 1.748 1.852 1.892 1.912 1.912 1.912 1.912
11          
1.880 1.880 1.960 2.079 2.079
12        
2.058 2.202 2.262 2.262
13                      
2.190 2.190 2.190 2.190 2.270 2.310 2.414 2.434 2.434 2.434 2.434
15                                    
2.062 2.262 2.438 2.490 2.490 2.490 2.510 2.570 2.610 2.650 2.715 2.754 2.774 2.774 2.774 2.774 2.774 2.774
DANA                                    
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8                                  
1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.532 1.492 1.433 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413
10                      
1.912 1.912 1.912 1.912 1.892 1.852 1.748 1.728 1.728 1.728 1.728
11        
2.079 2.079 2.079 1.960
12          
2.262 2.262 2.202 2.058 2.038
13                  
2.434 2.434 2.434 2.434 2.414 2.310 2.270 2.190 2.190
15                            
2.774 2.774 2.774 2.774 2.774 2.754 2.715 2.650 2.610 2.570 2.490 2.490 2.490 2.490

Dvoje djece do 12 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

ARCANUS SIDE RESORT (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE                 SIDE
STD ROOM WITH BUNK BED       Rani booking 25% za rezervacije napravljene do 31.05.2017          
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8                                    
1.162 1.180 1.316 1.339 1.417 1.428 1.428 1.428 1.466 1.499 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552
10                  
1.760 1.798 1.831 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922
11          
1.915 1.931 2.050 2.107 2.107
12        
2.174 2.298 2.298 2.298
13                      
2.168 2.258 2.273 2.307 2.397 2.430 2.483 2.483 2.483 2.483 2.483
15                                    
2.072 2.226 2.379 2.481 2.575 2.619 2.657 2.709 2.743 2.781 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833
DANA                                    
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8                                  
1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.552 1.518 1.480 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428
10                      
1.922 1.922 1.922 1.922 1.884 1.851 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760
11        
2.107 2.107 2.107 1.983
12          
2.298 2.298 2.231 2.107 2.107
13                  
2.483 2.483 2.483 2.483 2.450 2.359 2.326 2.273 2.273
15                            
2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.795 2.762 2.709 2.676 2.638 2.585 2.585 2.585 2.585

Dvoje djece do 15 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

ARCANUS SIDE RESORT (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE                 SIDE
GARDEN SIDE STANDART       Rani booking 25% za rezervacije napravljene do 31.05.2017          
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8                                    
1.050 1.061 1.147 1.162 1.233 1.244 1.244 1.244 1.275 1.305 1.345 1.345 1.345 1.345 1.345 1.345 1.345 1.345
10                  
1.524 1.554 1.585 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655 1.655
11          
1.653 1.664 1.770 1.810 1.810
12        
1.874 1.975 1.975 1.975
13                      
1.860 1.943 1.954 1.984 2.060 2.090 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130
15                                    
1.836 1.933 2.038 2.120 2.203 2.244 2.274 2.319 2.350 2.375 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.420
DANA                                    
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8                                  
1.345 1.345 1.345 1.345 1.345 1.345 1.345 1.345 1.315 1.290 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244
10                      
1.655 1.655 1.655 1.655 1.625 1.600 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524
11        
1.810 1.810 1.810 1.709
12          
1.975 1.975 1.920 1.814 1.814
13                  
2.130 2.130 2.130 2.130 2.100 2.029 1.999 1.954 1.954
15                            
2.420 2.420 2.420 2.420 2.420 2.390 2.365 2.319 2.289 2.259 2.214 2.214 2.214 2.214

 

Dijete do 15 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

ROYAL TAJ MAHAL (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE                   SIDE
SUPR STD LAND VIEW       Rani booking 40% za rezervacije napravljene do 15.05.2017          
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8                                    
1.200 1.244 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 1.326 1.366 1.418 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441
10                  
1.595 1.612 1.652 1.745 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762
11          
1.728 1.728 1.843 1.918 1.918
12        
1.934 2.061 2.084 2.084
13                      
2.010 2.010 2.010 2.027 2.125 2.160 2.235 2.235 2.235 2.235 2.235
15                                    
2.114 2.217 2.282 2.282 2.282 2.299 2.339 2.392 2.432 2.466 2.524 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541
DANA                                    
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8                                  
1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.401 1.366 1.326 1.308 1.308 1.308 1.308
10                      
1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.687 1.652 1.595 1.595 1.595
11        
1.918 1.918 1.918 1.878
12          
2.084 2.084 2.084 1.969 1.877
13                  
2.235 2.235 2.235 2.235 2.235 2.200 2.160 2.027 2.010
15                            
2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.506 2.466 2.432 2.339 2.299 2.282 2.282

Dijete do 10 godina gratis smještaj uz dvoje odraslih.

ROYAL DRAGON HOTEL (5 STAR), ULTRA ALL INCLUSIVE                 SIDE
SUPR STD LAND VIEW       Rani booking 35% za rezervacije napravljene do 15.05.2017          
DANA ‘26.05 ‘02.06 ‘09.06 ‘16.06 ‘23.06 ‘28.06 ‘30.06 ‘03.07 ‘05.07 ‘07.07 ‘10.07 ‘12.07 ‘14.07 ‘17.07 ‘19.07 ‘21.07 ‘24.07 ‘26.07
8                                    
1.258 1.306 1.375 1.375 1.510 1.510 1.510 1.510 1.532 1.581 1.648 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675
10                  
1.854 1.876 1.925 2.041 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063
11          
2.016 2.016 2.159 2.253 2.253
12        
2.264 2.425 2.452 2.452
13                      
2.220 2.355 2.355 2.377 2.498 2.542 2.636 2.636 2.636 2.636 2.636
15                                    
2.234 2.346 2.416 2.550 2.684 2.706 2.756 2.822 2.872 2.916 2.987 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010
DANA                                    
‘28.07 ‘31.07 ‘02.08 ‘04.08 ‘07.08 ‘09.08 ‘11.08 ‘14.08 ‘16.08 ‘18.08 ‘21.08 ‘23.08 ‘25.08 ‘28.08 ‘30.08 ‘01.09 ‘06.09 ‘08.09
8                                  
1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.625 1.581 1.532 1.510 1.510 1.510 1.510
10                      
2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 1.970 1.925 1.854 1.854 1.854
11        
2.253 2.253 2.253 2.203
12          
2.452 2.452 2.452 2.309 2.193
13                  
2.636 2.636 2.636 2.636 2.636 2.592 2.542 2.377 2.355
15                            
3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 2.965 2.916 2.872 2.756 2.706 2.684 2.684

Dijete do 10 godina gratis smještaj

*Cijene su izražene u konvertibilnim markama

 

*U cijene su već uključeni navedeni popusti

 

*Cijena aerodromske takse nije uključena u cijene i iznosi 160 KM po osobi. *Cijena avio karte za djecu koja ne plaćaju smještaj iznosi 400 KM.

*U cijene je uključeno i putničko-zdravstveno osiguranje (Doplata za osobe starije od 60 godina i infante 10 KM).

 

*Naćin plaćanja za RANI BOOKING: Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 50% od iznosa aranžmana, a ostatak 15 dana prije putovanja.

 

Napomena: Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana.